Rambla de Catalunya, 98 BIS, 3º 1ª - 08008 Barcelona
Menú
93 143 42 87658 76 42 76
Advocats especialistes en negligències mèdiques

Retard en el diagnòstic de càncer

15 set. 2015

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETRÀS EN EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER. INDEMNITZACIÓ DE 100.000 €

Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància de Barcelona en la que s’indemnitza a la pacient amb 100.000€ al considerar provada la negligència per part de la seva ginecòloga.

Al Juny de 2011 a la pacient se li realitzen unes proves mèdiques que revelen canvis citològics, indicant l’inici del desenvolupament d’un procés tumoral.

No obstant,  aquest procès tumoral no va ser diagnosticat per la doctora, que tampoc va dur a terme les proves necessàries per a la seva detecció.

Per tot això, la Sentència considera provada la negligència professional de la ginecòloga, “al no llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para diagnosticar la patología sufrida” [..] “que habría evolucionado hasta un carcinoma de células vítreas Glassy Cell“.

Ampliar
Reduir
22 gen. 2015

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. ERROR EN LA VALORACIÓ DE RADIOGRAFÍES. DEFICIENT SEGUIMENT MÈDIC

El pacient es controlava amb el cardiòleg i el nefròleg de l’Hospital de Bellvitge des de 1994.

En les radiografies de tòrax que se li realitzen als anys 1994, 2004 y 2005 no es te en compte la dilatació d’aorta que pateix i per tant no se li fa seguiment d’aquesta patologia.

L’any 2011, finalment, se li realitza un TAC però l’aorta ja estava tan dilatada i presentava un aneurisma que, encara que el pacient fou operat, va produir la seva mort.

El jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona indemnitza a la filla del pacient amb la quantitat de 54.423,25 € més interessos i les costes del procediment.

Ampliar
Reduir
20 nov. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE PELL

L’Audiència Provincial de Barcelona confirma la Sentència que havia estat apel·lada per la companyia Zurich, al ser condemnada com a companyia asseguradora del metge a indemnitzar al pacient en la quantitat de 135.000 € més els interessos de l’article 20 de la Llei de Contracte d’Assegurances.

El pacient va ser atès pel dermatòleg de l’ambulatori per una lesió al peu. Li va diagnosticar una berruga i li va donar tractament homeopàtic. Durant tres anys i encara que la lesió augmentava i causava dolor, el dermatòleg no va realitzar cap tipus de prova ni de biòpsia.

Finalment, el pacient va anar d’urgències a l’Hospital on es va realitzar el diagnòstic de melanoma.

Ampliar
Reduir
20 nov. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE PULMÓ

El pacient es controlava amb el pneumòleg per malaltia respiratòria crònica fent-se proves d’imatge de control anualment.

L’any 2011 es fa un TAC toràcic que s’informa com d’absència de patologia. A l’abril de 2012 se li realitza una radiografia de tòrax que no és estudiada per cap metge ja que la visita que tenia programada amb el pneumòleg és anul·lada en dues ocasions des del propi ambulatori.

A finals de 2012 ingressa a l’hospital per mal de panxa sent diagnosticat de càncer d’estómac com a metàstasi de càncer de pulmó.

Revisat el TAC s’objectiva l’existència de nòdul pulmonar maligne i per tant l’error en la valoració realitzada.

Després d’interposar demanda, s’arriba a un acord judicial indemnitzatori amb la companyia Zurich com a companyia asseguradora de la sanitat pública catalana.

Ampliar
Reduir
20 nov. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. ERROR EN L’ESTUDI ANATOMOPATOLÒGIC. INDEMNITZACIÓ EXTRAJUDICIAL

A la pacient, diagnosticada de càncer de mama, se li fa biòpsia dels ganglis axil·lars, sent l’informe emès pel metge anatomopatòleg de benignitat.

Per tal de començar el tractament de quimioteràpia, els metges de l’ Institut Català d’Oncologia que l’atenen sol·liciten una nova revisió de les mostres axil·lars objectivant l’error del primer estudi i la presència d’afectació neoplàsica.

La pacient va tenir que ser novament operada per l’extracció de totes les cadenes ganglionars axil·lars.

Per aquests fets, s’ha arribat a un acord indemnitzatori extrajudicial amb la companyia Zurich, com a companyia asseguradora del metge anatomopatòleg que va cometre l’error en l’estudi de les mostres.

Ampliar
Reduir
23 abr. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE LA RECIDIVA DE CÀNCER DE COLL D’ÚTER.

Després de la condemna a l’ Institut Català de la Salut i a la companyia d’assegurances Zurich per les seqüeles derivades del retard del càncer de coll d’úter que afectava la pacient, ara el Jutjat del contenciós-administratiu n º 3 de Barcelona torna a condemnar per la mort de la mateixa pacient, ja que es va produir un retard de més d’un any en el diagnòstic de la recidiva del càncer de coll d’úter tot i que el mateix era visible en les proves d’imatge practicades.

Ampliar
Reduir

Categories