Rambla de Catalunya, 98 BIS, 3º 1ª - 08008 Barcelona
Menú
93 143 42 87658 76 42 76
Advocats especialistes en negligències mèdiques

Error en la valoració de radiografies i mamografies

22 gen. 2015

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. ERROR EN LA VALORACIÓ DE RADIOGRAFÍES. DEFICIENT SEGUIMENT MÈDIC

El pacient es controlava amb el cardiòleg i el nefròleg de l’Hospital de Bellvitge des de 1994.

En les radiografies de tòrax que se li realitzen als anys 1994, 2004 y 2005 no es te en compte la dilatació d’aorta que pateix i per tant no se li fa seguiment d’aquesta patologia.

L’any 2011, finalment, se li realitza un TAC però l’aorta ja estava tan dilatada i presentava un aneurisma que, encara que el pacient fou operat, va produir la seva mort.

El jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona indemnitza a la filla del pacient amb la quantitat de 54.423,25 € més interessos i les costes del procediment.

Ampliar
Reduir
20 nov. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE PULMÓ

El pacient es controlava amb el pneumòleg per malaltia respiratòria crònica fent-se proves d’imatge de control anualment.

L’any 2011 es fa un TAC toràcic que s’informa com d’absència de patologia. A l’abril de 2012 se li realitza una radiografia de tòrax que no és estudiada per cap metge ja que la visita que tenia programada amb el pneumòleg és anul·lada en dues ocasions des del propi ambulatori.

A finals de 2012 ingressa a l’hospital per mal de panxa sent diagnosticat de càncer d’estómac com a metàstasi de càncer de pulmó.

Revisat el TAC s’objectiva l’existència de nòdul pulmonar maligne i per tant l’error en la valoració realitzada.

Després d’interposar demanda, s’arriba a un acord judicial indemnitzatori amb la companyia Zurich com a companyia asseguradora de la sanitat pública catalana.

Ampliar
Reduir
20 nov. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. ERROR EN L’ESTUDI ANATOMOPATOLÒGIC. INDEMNITZACIÓ EXTRAJUDICIAL

A la pacient, diagnosticada de càncer de mama, se li fa biòpsia dels ganglis axil·lars, sent l’informe emès pel metge anatomopatòleg de benignitat.

Per tal de començar el tractament de quimioteràpia, els metges de l’ Institut Català d’Oncologia que l’atenen sol·liciten una nova revisió de les mostres axil·lars objectivant l’error del primer estudi i la presència d’afectació neoplàsica.

La pacient va tenir que ser novament operada per l’extracció de totes les cadenes ganglionars axil·lars.

Per aquests fets, s’ha arribat a un acord indemnitzatori extrajudicial amb la companyia Zurich, com a companyia asseguradora del metge anatomopatòleg que va cometre l’error en l’estudi de les mostres.

Ampliar
Reduir
23 abr. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE LA RECIDIVA DE CÀNCER DE COLL D’ÚTER.

Després de la condemna a l’ Institut Català de la Salut i a la companyia d’assegurances Zurich per les seqüeles derivades del retard del càncer de coll d’úter que afectava la pacient, ara el Jutjat del contenciós-administratiu n º 3 de Barcelona torna a condemnar per la mort de la mateixa pacient, ja que es va produir un retard de més d’un any en el diagnòstic de la recidiva del càncer de coll d’úter tot i que el mateix era visible en les proves d’imatge practicades.

Ampliar
Reduir
21 abr. 2014

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE MAMA.

El Jutjat de Primera Instància n º 34 de Barcelona condemna a la companyia Zurich, com asseguradora dels metges de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida pel retard en el diagnòstic d’un càncer de mama. A la pacient, que seguia controls anuals en aquest centre hospitalari, se li va realitzar una biòpsia mamària i se li va diagnosticar de patologia benigna sense comprovar que se li havia extirpat correctament tota la lesió. A la mamografia de control realitzada 6 mesos després es va realitzar informe de normalitat malgrat evidenciar la persistència de les microcalcificacions patològiques. Després del diagnòstic final del càncer de mama realitzat en un control que la pacient va realitzar en un altre centre sanitari, aquesta es va posar en contacte amb la Lletrada Margarida Martín Filgueira que va interposar demanda en nom seu, obtenint Sentència estimatòria per la quantitat de 94.152,99 € més els interessos de l’art. 20 LCS.

Ampliar
Reduir
29 nov. 2013

NEGLIGÈNCIA MÈDICA. RETARD EN EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE COLL D’ÚTER

La pacient acut a revisió anual ginecològica en el seu ambulatori. Dins del programa de detecció precoç del càncer de coll d’úter se li practica una citologia sent el seu resultat de patologia cancerosa lleu.

La ginecòloga de l’ambulatori no veu o no fa cas d’aquest resultat i no avisa ni informa a la pacient.

Un any més tard, la pacient torna a la consulta de ginecologia on s’adonen del resultat de la citologia per la qual cosa li realitzen les oportunes proves i es diagnostica un tumor al coll d’úter de 4 cm.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resol la demanda interposada l’any 2006 i dicta Sentència en que condemna a l’Institut Català de la Salut i a la seva companyia d’assegurances Zurich a pagar 150.000 € per aquest retard diagnòstic ja que si s’hagués tractat en un primer moment, és a dir, quan es va obtenir el resultat de la citologia, la supervivència desprès del tractament era del 100% i un any més tard havia disminuït a la meitat.

Ampliar
Reduir

Categories